Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 7. 9. 2016 vo Zvolene – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV