Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS uskutočneného 3. 11. 2016 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV