Archív Zápisníc zo zasadania Rady do roku 2015

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 13.8.2015 ( PDF )
Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 8.6.2015 ( PDF )
Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 12.03.2015 ( PDF )

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 15.12.2014 ( PDF )

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 6.11.2013 ( PDF )
Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 3.4.2013 ( PDF )
Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene dňa 28.02.2013 ( PDF )

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Banskej Bystrici dňa 6.11.2012 ( PDF )
Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Banskej Bystrici dňa 29.02.2012 ( PDF )

Zápis zo zasadnutia Rady P ZMS, konanej v Banskej Bystrici dňa 26. 10. 2011 ( DOC )
Zápisnica zo zasadnutia Rady Predstavenstva ZMS 20.09.2011 v Bratislave ( DOC )
Zápisnica zo zasadania Rady Predstavenstva ZMS 26.07.2011 v Banskej Bystrici ( DOC )
Zápisnica zo zasadania Rady Predstavenstva ZMS 16.03.2011 v Banskej Bystrici ( DOC )

Zápisnica zo zasadania Rady Predstavenstva ZMS 30.09.2010 v Banskej Bystrici ( DOC )
Zápisnica zo zasadania Rady Predstavenstva ZMS 30.07.2010 v Bratislave ( DOC )

Zápisnica zo zasadania Rady Predstavenstva ZMS 10.06.2009 konanej v Banskej Bystrici ( DOC )
Zápisnica zo zasadania Rady Predstavenstva ZMS 03.03.2009 konanej v Banskej Bystrici ( DOC )

ARCHÍV