Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV