Konferencia Múzeum v minulosti a v súčasnosti zrušená

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti a História a súčasnosť zbierok zberateľstva pripravovala na 26. 9. 2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému Múzeum v minulosti a v súčasnosti. Poštové múzeum pri externej komunikácii hlavne s múzeami na Slovensku, ale aj v zahraničí, využilo všetky dostupné prostriedky, aby v maximálnej miere propagovalo toto vedecké podujatie.

Žiaľ, napriek urgenciám týkajúcim sa zaslania záväzných prihlášok na vedeckú konferenciu, nepodarilo sa naplniť program vedeckej konferencie takým množstvom záväzných prihlášok, aby bola zabezpečená úroveň podujatia minimálne na takej výške, ako pri predchádzajúcich dvoch vedeckých konferenciách.

Zamestnancov Poštového múzea, organizátorov plánovaného podujatia, veľmi mrzí  minimálny záujem zamestnancov múzeí na Slovensku, ktoré vzhľadom k téme vedeckej konferencie mohli propagovať vlastné múzeá na podujatí, ktoré si svojou úrovňou získalo pozornosť v odbornej a vedeckej verejnosti.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, sa organizátori vedeckej konferencie Múzeum v minulosti a v súčasnosti rozhodli zrušiť konanie tohto vedeckého podujatia.

ARCHÍV