Múzeum roka/Galéria roka 2019 – upozornenie na vyhlásenie 17. ročníka súťaže

Cena Múzeum rokaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva vyhlásilo 17. ročník súťaže MÚZEUM ROKA/GALÉRIA ROKA 2019.  Informácie o súťaži spolu so štatútom, pravidlami a spôsobom hodnotenia sú publikované na webovom sídle MK SR www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulture-dedicstvo-/muzea-a-galerie/sutaze-a-podujatia-154.html

ARCHÍV