Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu.

Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a jednotnej metodiky pri nadobúdaní zbraní a munície, vypracovanej v spolupráci s orgánmi štátnej správy. Súčasťou seminára bude aj prezentácia častí pojmového aparátu zbraní a munície, využívaného pri spracovaní zbierok slovenských múzeí.

Predpokladané miesto a termín konania: Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, 10. – 11. 10. 2017.

Pozvánka so záväznou prihláškou (PDF)

ARCHÍV