Seminár Muzeum a etika

Masarykovo muzeum v Hodoníně v dňoch 27. – 28.  novembra 2019 usporadúva muzeologický seminár s názvom Muzeum a etika. Seminár si za cieľ kladie rozobrať túto dôležitú, avšak opomínanú a často vedome do úzadia zatláčanú tému, ktorá by však mala byť alfou a omegou práce v múzeu.

Seminár sa uskutoční v spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR. Nádejáme sa, že na seminári odznejú i príspevky od pracovníkov slovenských múzeí – vyzývame Vás preto na aktívnu účasť.

Výzva (PDF)
Prihláška (DOC)

ARCHÍV