XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s podporou Fondu na podporu umenia pripravujú XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému:

Tradičná strava a stravovanie. Tradície kulinárnej kultúry v premenách času,

ktorá sa uskutoční 18. – 20. 9. 2018 v Ľubovnianskom múzeu.

Prihlášky na konferenciu je možné zasielať do 30. 4. 2018.

Pozvánka (PDF)
Záväzná prihláška (PDF)

Hlavný partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
FPU_logo4_bielenamodrom

ARCHÍV