Kurz Múzejná pedagogika

logo kurzuSlovenské národné múzeum organizuje 2. ročník akreditovaného kurzu múzejnej pedagogiky. Lektori kurzu sú odborníci z múzeí a pedagógovia zaoberajúci sa múzejnou pedagogikou na vysokých školách v Slovenskej aj Českej republike. Vyučovanie prebieha formou dištančného štúdia.

Zamestnanci múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osoby so záujmom pracovať v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy v kultúrnych inštitúciách. Kurz je určený pracovníkom s trvalým pracovným pomerom v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii, prípadne osobám s minimálne polročnou praxou v múzeu či kultúrnej inštitúcii.

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti a zručnosti z didaktického a zmyslového sprístupňovania obsahu výstav a expozícií múzeí, ako aj kultúrneho a prírodného dedičstva rôznym cieľovým skupinám. Ovláda metódy sprevádzania, pozná prácu s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky a prípravu sprievodných akcií a múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom.

Viac informácií na www.snm.sk.

Prihláška na stiahnutie.

ARCHÍV