Zväz múzeí na Slovensku vydal vedecký recenzovaný zborník Museologica literaria 2019

Zväz múzeí na Slovensku v úplnom závere roka 2020 vydal zborník z konferencie Museologica literaria 2019, ktorá sa uskutočnila 4. a 5. júna 2019 na pôde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastnili odborníci – kurátori literárnych a hudobných zbierok zo Slovenskej i Českej republiky.

V zborníku je publikovaných celkom 18 vedeckých štúdií a odborných článkov, ktoré sú rozdelené do dvoch blokov: Zberateľstvo a tvorba literárnych a hudobných zbierok (14 textov) a Kapitoly z histórie literárneho a hudobného múzejníctva (4 texty). Zborník nadväzuje na prvý zväzok projektu Museologica literaria, ktorý bol vydaný 2017, čím sa podarilo založiť tradíciu usporadúvania pravidelných fór pre kurátorov literárnych a hudobných múzeí a ďalších odborníkov z odborov dejín a teórie literatúry a muzikológie.

Zborník bude bezplatne distribuovaný do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku, vyšiel v náklade 200 ks, z ktorého polovica je určená na predaj.

Obsah zborníka (PDF)
Tlačová správa (PDF)

Hlavným partnerom vydania zborníka bol Fond na podporu umenia.

FPU_logo2

ARCHÍV