Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023   Odpoveď na žiadosť o zverejnenie zdôvodnenia odvolania štatutára SBM

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS 22.novembra 2023 v Kremnici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS, 22.11.2023

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 23.októbra 2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 23.10.2023

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 25. septembra 2023 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 25. septembra 2023 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 12. júla 2023 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 12. júla 2023 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 3. mája 2023 v Košiciach

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 3. mája 2023 v Košiciach

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 22. marca 2023 v Martine, on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 22. marca 2023 v Martine, on-line  Príloha č. 1. Publikácie ZMS

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

ARCHÍV