Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27. septembra 2022 online formou.

Zasadnutie Predstavenstva ZMS 2022.09.27

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 26. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 26. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 24. marca 2022 v Starej Ľubovni

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 24. marca 2022 v Starej Ľubovni. Zápisnica z pracovného pohovoru na pozíciu pracovníka ZMS

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 09.02.2022 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo dňa 09.02.2022 on-line.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18.01.2022 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18.01.2022 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 15. 12. 2021 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 15. 12. 2021 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 3. 11. 2021 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 3. 11. 2021 on-line

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS zo 06. októbra 2021 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS zo 06. októbra 2021 v Bratislave

ARCHÍV