Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27. októbra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27. septembra 2022 online formou.

Zasadnutie Predstavenstva ZMS 2022.09.27

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 26. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 26. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 24. marca 2022 v Starej Ľubovni

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 24. marca 2022 v Starej Ľubovni. Zápisnica z pracovného pohovoru na pozíciu pracovníka ZMS

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 09.02.2022 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo dňa 09.02.2022 on-line.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18.01.2022 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18.01.2022 on-line

ARCHÍV