Výstava od A po Z- pozvánka na odborný seminár

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti (OKOMČ) pri Zväze múzeí na Slovensku 

Vás pozýva 

na odborný seminár venovaný tvorbe, realizácii a prezentácií zbierkových predmetov formou výstav v kontexte 21. storočia. 

Cieľom podujatia je otvoriť a usmerniť otázku tvorby výstav v súčasnosti. Na Slovensku momentálne neexistuje metodický pokyn, ktorý by určoval základné pravidlá a postup pre tvorbu výstav. Výstavy vznikajú rôznorodo, v rôznych podmienkach. Cieľom podujatia je načrtnúť základné charakteristiky tvorby výstav, predstaviť najväčšie chyby i dobré skúsenosti z tvorby výstav, ukázať aj pohľad z von na jednotlivé činnosti v rámci príprav a realizácie výstav.

29. mája 2024, 10.00 – 15.30

Kinosála, Múzeum SNP

 Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica

Pozvánka s linkom na prihlasovanie

ARCHÍV