OCENENIA

ZMS môže za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti odborných múzejných činností, za aktívne pôsobenie v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva udeliť ocenenia múzeám, ktoré sú jeho členmi, alebo zamestnancom členských múzeí. Výnimočne môže ZMS udeliť ocenenia aj iným osobám alebo inštitúciám, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju múzeí a múzejníctva a k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva v Slovenskej republike i mimo nej.

ZMS udeľuje ocenenia vo forme pamätnej medaile alebo pamätného listu.

Pravidlá udeľovania ocenení Zväzu múzeí na Slovensku (PDF) – platné od 1. 1. 2020
Formuláre na návrhy na udelenie ocenení:
Cena Z. Z. Stránskeho (DOC)
Zlatá medaila ZMS (DOC)
Pamätná medaila ZMS – podľa Čl. V ods. 1 písm. a) a d) (DOC)
Pamätná medaila ZMS – podľa Čl. V ods. 1 písm. b) a c) (DOC)
Pamätný list ZMS (DOC)

Zoznam ocenených múzeí a ich pracovníkov (1998 – 2018) (PDF)

Múzeum roka 2018

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 16. ročník súťaže Múzeum roka s termínom podávania prihlášok do 28. 2. 2019. Viac informácii na webovom sídle ministerstva – tu.

Cena Andreja Kmeťa

Zväz múzeí na Slovensku každoročnej participuje na udeľovaní Ceny Andreja Kmeťa. Všetky potrebné informácie zverejňujeme na hlavnej stránke tohto webu a všetky potrebné dokumenty sú zverejňované i na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – tu.

ARCHÍV