PUBLIKÁCIE

Museologica literaria 2019 (PDF)
ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.). Museologica literaria 2019. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2020, 238 s. ISBN 978-80-972076-5-6.

 

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 (PDF)
ŠKODOVÁ, Michaela (ed.). Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku a Novohradské múzeum a galéria, 2019, 231 s. ISBN 978-80-971748-8-0.

 

Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné (13. – 14. 11. 2018, Bratislava)
HUPKO, Daniel – BENEŠ, Luděk (eds.). Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, 492 s. ISBN 978-80-971748-7-3.

 

Zbrane a munícia v zbierkach múzeí (PDF)
JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava : Vojenský historický ústav; Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, 137 s. ISBN 978-80-89523-52-8.

 

Na spoločnej ceste. Kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi (Modrý Kameň 3. 7. 2017)
LEŠKOVÁ, Agáta a kol. Na spoločnej ceste. Kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými pedagógmi Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, 2017, 120 s. ISBN 978-80-971748-3-5

 

Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia (PDF)
NEUBAUEROVÁ, J. (ed.). Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. Etnológ a múzeum XXI. Zborník príspevkov z konferencie konanej 19. – 21. 9. 2017. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku a Banícke múzeum v Rožňave, 2017, 207 s. ISBN 978-80-971748-4-2

 

Autorské právo v múzejnej praxi (PDF)
MAJCHROVIČOVÁ, V. (ed.). Autorské právo v múzejnej praxi. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2017, 100 s. ISBN 978-80-971748-1-1

 

De/akvizičná činnosť v múzejnej praxi (PDF)
HUPKO, D. (ed.). De/akvizičná činnosť v múzejnej praxi. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2017, 80 s. ISBN 978-80-971748-2-8

 

Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky (10. – 11. 11. 2015, Banská Bystrica)
PODUŠELOVÁ, G. – MAJCHROVIČOVÁ, V.  (eds.). Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Bratislava : Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2017, 212 s. ISBN 978-80-8060-400-4

 

Etnológ v teréne (21. – 23. 6. 2016, Banská Štiavnica)
DENKOVÁ, Z. (ed.). Etnológ v teréne. Zborník príspevkov z konferencie konanej 21. – 23. 6. 2016. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2016, 250 s. ISBN 978-80-85579-53-6

 

Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu (Stará Ľubovňa, 2015)
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila zborník príspevkov z odborného seminára “Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu”, ktorý sa konal 22. júna 2015, počas Festivalu múzeí 2015 v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. V ôsmich príspevkoch prinášame niekoľko príkladov dobrej praxe zo slovenského múzejného prostredia. Prajeme príjemné inšpirovanie sa. 

 

Les a lesníctvo v našich múzeách (9. – 11. 6. 2015, Zvolen)
ŠÍPKOVÁ, Ž. (ed.). Les a lesníctvo v našich múzeách. Zborník z konferencie konanej vo Zvolene konanej 9. – 11. 6. 2015. Zvolen: Zväz múzeí na Slovensku a Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum, 2015, 175 s. ISBN 978-80-972076-2-5

 

Domáca výroby a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam) (22. – 24. 9. 2014, Prievidza)
GÉCZYOVÁ, Iveta (ed.). Domáca výroby a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam). Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi [a Zväz múzeí na Slovensku], 2014, 168 s. ISBN 978-80-971880-0-9

 

Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti (27. – 29. 11. 2013, Banská Bystrica)
Kol. Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 27. – 29. november 2013. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum SNP, 2015, 207 s., ISBN 978-80-89514-36-6

 

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí (7. – 9. 10. 2014, Banská Bystrica) (PDF, 12,9 MB)
KOCHANOVÁ, G. Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie Banská Bystrica, 2014. Bratislava : Slovenské národné múzeum s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre Zväz múzeí na Slovensku, 2014. 148 s., ISBN 978-80-8060-347-2

 

Muž a žena – Vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok (1. – 3. 10. 2013, Bratislava)
NÁDASKÁ, K. Muž a žena – Vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok. Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava 1. – 3. október 2013. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická sekcia ZMS a Múzeum mesta Bratislavy, 2013. 223 s., ISBN 978-80-971506-7-9

 

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (16. – 17. 4. 2013, Banská Bystrica) (PDF, 15,4 MB)
KOCHANOVÁ, G. Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Zborník príspevkov z odborného sympózia. Banská Bystrica 16. – 17. apríl 2013. Košice : Slovenské technické múzeum a Slovenské národné múzeum, 2013. 148 s., ISBN 978-80-970250-7-6.

 

Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku – Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989 (17. – 18. 10. 2012, Zuberec)
LETENAYOVÁ, Z. – ŠEVČÍKOVÁ, E. Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia. Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989. Zborník prednášok. Zuberec 17. – 18. október 2012. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku, 2012, 120 s., ISBN 978-80-969702-3-0

 

Informačno-komunikačné technológie, Využitie v prezentačnej činnosti múzeí (12. – 13. 10. 2011, Banská Štiavnica)
MAJCHROVIČOVÁ , V. – ŠULLOVÁ, Z. Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica 12. – 13. október 2011. Košice : Slovenské technické múzeum v spolupráci so Slovenským národným múzeom, 2011, 130 s., ISBN 978-80-970250-5-2


Základný manuál k používaniu grafického freeware-u GIMP v prezentačnej činnosti múzeí (PDF, 5,3 MB)

Základný manuál k používaniu grafického freeware-u INKSCAPE v prezentačnej činnosti múzeí (PDF, 5,2 MB)

 

Preventívna ochrana zbierkových predmetov – príručka autorského kolektívu pracovníkov Národního muzea a externých poradcov. Súhlas NM Praha s uverejnením v PDF

ARCHÍV