Vyjadrenie ZMS k novele zákona o múzeách

Zväz múzeí Slovenska je profesijná organizácia, ktorá združuje viac ako 70 múzeí. Takúto čiastočnú úpravu vybraných okruhov považuje Predsedníctvo Zväzu za neodôvodnené, oslabujúce dôležitosť, kvalitu a odbornosti v danom sektore. Návrhy odbornej obce neboli akceptované, neprešli vecnou, odbornou diskusiou. Návrh novely zákona o múzeách a galériách vnímame iba ako rýchlu cestu k personálnym zmenám, posilneniu pozície vládnej moci, ktorá môže viesť k zneisteniu ľudí v kultúrnom sektore. Je len otázkou času, kedy sa tieto plánované zámery budú dotýkať aj ďalších kultúrnych inštitúcií.

Musíme pripomenúť, že Ministerstvo kultúry SR už v minulosti spolu s odborníkmi rozbehlo prípravu nového znenia zákona o múzeách a galériách, no malo ísť o komplexné riešenie celého zákona (ku ktorému sa prikláňame) a nie o takéto selektívne úpravy, ktoré sú krokom späť.

Detaily návrhu zákona nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9605

ARCHÍV