Zápisnica zo zasadnutia Rady ZMS zo dňa 14.6.2024-online

Zápisnica zo zasadnutia Rady ZMS zo dňa 14.6.2024- online

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 5. 3. 2020 v Bratislave

Zápis z rokovania Rady ZMS konaného 5. 3. 2020 v Bratislave (PDF)

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 18. 7. 2019 v Prievidzi

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 18. 7. 2019 v Prievidzi (PDF)

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 3. 2019 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 3. 2019 v Bratislave (PDF)

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 30. 8. 2017 vo Svätom Antone

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 30. 8. 2017 vo Svätom Antone

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 31. 3. 2016 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 31. 3. 2016 v Bratislave

Archív Zápisníc zo zasadania Rady do roku 2015

Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 13.8.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 8.6.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu mesta Bratislavy dňa 12.03.2015 ( PDF ) Zápisnica z rokovania Rady ZMS, konanej v Múzeu […]

ARCHÍV