ADVOKÁCIA

V rámci svojho poslania ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí.

V našej praxi sa občas stretávame s neodbornými zásahmi do fungovania múzeí, do riadenia či smerovania odborných činností aj pôsobenia múzeí ako takých. V prípade, že sa aj vo vašom múzeu stretávate s podobnými problémami, neváhajte nás kontaktovať. Zväz múzeí na Slovensku je tu pre to, aby ste v podobných problémoch nezostali sami.

 

List Rady galérií SR a Zväzu múzei Slovenska Ministrovi kultúry SR zo septembra 2012 (PDF)

Noc múzeí a galérií 2012 – Spoločná výzva pracovníkov múzeí a galérií (PDF)

ARCHÍV