Zmena korešpondenčnej adresy ZMS

Milí kolegovia, nastala zmena korešpondenčnej adresy Zväzu múzeí na Slovensku. Svoju poštu, prosím, smerujte na: Zväz múzeí na Slovensku Slovenské technické múzeum Hlavná 88 040 01 Košice   Ďakujeme.

Zápisnica zo zasadnutia Rady ZMS zo dňa 14.6.2024-online

Zápisnica zo zasadnutia Rady ZMS zo dňa 14.6.2024- online

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS zo dňa 25.5.2024- online

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS zo dňa 25.5.2024-online  

Zápisnica z Valného zhromaždenia ZMS z dňa 25.4.2024, Banská Bystrica

Zápisnica z Valného zhromaždenia ZMS z dňa 25.4.2024, Banská Bystrica

Voľné pracovné miesto- riaditeľ/ riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici

https://kariera.nbs.sk/1129-riaditel-riaditelka-muzea-minci-a-medaili-kremnica

Výstava od A po Z- pozvánka na odborný seminár

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti (OKOMČ) pri Zväze múzeí na Slovensku  Vás pozýva  na odborný seminár venovaný tvorbe, realizácii a prezentácií zbierkových predmetov formou výstav v kontexte 21. storočia.  Cieľom podujatia je otvoriť a usmerniť otázku tvorby výstav v súčasnosti. Na Slovensku momentálne neexistuje metodický pokyn, ktorý by určoval základné pravidlá a postup pre […]

Múzeum v čase, čas v múzeu – Príbeh predmetu 4

Milé kolegyne a kolegovia, Zväz múzeí na Slovensku v rámci dlhodobej kampane Múzeum v čase, čas v múzeu pripravuje vydanie 4. časti úspešnej série Príbeh predmetu, ktorá bude venovaná 35. výročiu Nežnej revolúcie. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o participáciu na projekte. Do konca mája 2024 nám, prosím, prostredníctvom formulára: https://forms.gle/AYvcVjx5XkdwJE1N6 zašlite fotografiu a text Vami vybraného zbierkového predmetu, ktorý podľa […]

Vyjadrenie ZMS k novele zákona o múzeách

Zväz múzeí Slovenska je profesijná organizácia, ktorá združuje viac ako 70 múzeí. Takúto čiastočnú úpravu vybraných okruhov považuje Predsedníctvo Zväzu za neodôvodnené, oslabujúce dôležitosť, kvalitu a odbornosti v danom sektore. Návrhy odbornej obce neboli akceptované, neprešli vecnou, odbornou diskusiou. Návrh novely zákona o múzeách a galériách vnímame iba ako rýchlu cestu k personálnym zmenám, posilneniu pozície vládnej moci, ktorá […]

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 19.4.2024 v Trnave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 19.4.2024 v Trnave

34. Valné zhromaždenie ZMS (25.apríl 2024)

Pozvánka na VZ ZMS (pdf) Informácia o počte mandátov (pdf) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS (pdf) Správa o hospodárení ZMS (pdf) Správa Revíznej komisie ZMS (pdf) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS Správa o činnosti Únie múzeí v prírode ZMS Správa o činnosti […]

Noc múzeí a galérií 2024

Noc múzeí a galérií 2024

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13.marca 2024 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13. marca 2024 v Bratislave

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Odkaz tu

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka.

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 17.1.2024 v Poprade

Stanovisko ZMS k návrhu na novelizáciu zákona o múzeách a galériách

  Zväz múzeí na Slovensku považuje navrhovanú čiastočnú úpravu zákona za neodôvodnenú, oslabujúcu dôležitosť kvality a odbornosti. Ministerstvo kultúry v spolupráci s odbornou verejnosťou už nejaký čas pracuje na novom znení zákona o múzeách a galériách a preto by snahy mali smerovať ku komplexnej zmene zákona a nie k čiastočným zmenám, ktoré sa týkajú len personálnych záležitostí.   Predmetné […]

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023

Zápisnica z mimoriadneho online zasadnutia P ZMS dňa 20.12.2023   Odpoveď na žiadosť o zverejnenie zdôvodnenia odvolania štatutára SBM

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS 22.novembra 2023 v Kremnici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS, 22.11.2023

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 23.októbra 2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 23.10.2023

19. ročník Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valné zhromaždenie ZMS – 2. – 4. október 2023, Kasárne Kulturpark, Košice

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vás pozývajú na spojené podujatie 19.  ročníka  Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valného zhromaždenia ZMS V roku 2023 sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo po prvýkrát uskutočniť spojené podujatie Festivalu múzeí na Slovensku a Valného zhromaždenia ZMS. Podujatie   sa   v   spolupráci  s  Košickým samosprávnym  […]

Noc múzeí a galérií na SLOVENSKU 2023

V plnej sile je tu opäť už 19. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023. V tento večer mnohé kultúrne inštitúcie otvoria svoje brány po celom Slovensku a od súmraku do polnoci sa môžu zapojiť do Európskej noci múzeí a galérií. Prehliadky […]

ARCHÍV