19. ročník Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valné zhromaždenie ZMS – 2. – 4. október 2023, Kasárne Kulturpark, Košice

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vás pozývajú na spojené podujatie 19.  ročníka  Festivalu múzeí na Slovensku a 33. Valného zhromaždenia ZMS V roku 2023 sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo po prvýkrát uskutočniť spojené podujatie Festivalu múzeí na Slovensku a Valného zhromaždenia ZMS. Podujatie   sa   v   spolupráci  s  Košickým samosprávnym  […]

Noc múzeí a galérií na SLOVENSKU 2023

V plnej sile je tu opäť už 19. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023. V tento večer mnohé kultúrne inštitúcie otvoria svoje brány po celom Slovensku a od súmraku do polnoci sa môžu zapojiť do Európskej noci múzeí a galérií. Prehliadky […]

33. valné zhromaždenie ZMS (3. október 2023)

33. valné zhromaždenie ZMS (3. október 2023) Pozvánka na 33. VZ ZMS (PDF)Informácia o počte mandátov na 33. VZ ZMS (PDF)Správa o činnosti Predstavenstva ZMS za roky 2020 – 2023 VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF)Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF)Správa o činnosti Únie múzeí v prírode […]

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 12. júla 2023 v Martine

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 12. júla 2023 v Martine

Stretnutie prírodovedcov 2023, 19. – 21. september 2023

Pozývame Vás na XVIII. ročník medzinárodnej konferencie Stretnutie prírodovedcov 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 21. september 2023 v lokalite CHKO Cerová vrchovina. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom priloženého formulára do 31. augusta 2023. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1lLKVC0ue2kzOUtl_g55C0U_DYLLimrJ8izYpOh-varcUuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 Tešíme sa na Vás

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 3. mája 2023 v Košiciach

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS z 3. mája 2023 v Košiciach

Múzejný svet opustila ďalšia osobnosť MICHAL KOVÁČ – ADAMOV (1930-2023)

ARCHÍV