Publikácia Príbeh predmetu vol. 3. Rok 1945

Publikácia je pokračovaním úspešnej kampane Múzeum čase, čas v múzeu, ktorú v roku 2014 zahájil ZMS. Tento tretí zväzok slovensko-anglickej publikácie katalógového charakteru je venovaný prelomovému roku 1945, keď skončila 2. svetová vojna. Formou hesiel autori 23 slovenských múzeí prezentujú príbehy zbierkových predmetov, ktoré sa viažu na rok 1945. Či sú to už významné historické udalosti […]

Zaťaženie múzeí daňami z nehnuteľnosti – DOTAZNÍK

Múzeá na Slovensku už niekoľko rokov bojujú s vysokým daňovým zaťažením. Jedným z najvyšších je daňové zaťaženie z nehnuteľností. Nie všetky múzeá túto daň platia, prípadne majú zaplatenie daní kompenzované iným spôsobom. Zväz múzeí na Slovensku na podnet niektorých múzeí, ktorých platba dane s nehnuteľností predstavuje značné finančné zaťaženie  sa chce touto situáciu podrobnejšie zaoberať. […]

Prezentácia publikácie Príbeh predmetu: Osmičkové roky

13. novembra 2018 o 19,00 hod. sa v Kaplnke Bratislavského hradu uskutoční prezentácia novej publikácie s názvom Príbeh predmetu: Osmičkové roky, ktorú vydal Zväz múzeí na Slovensku pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Pozvánka Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu. Vol. 2: Príbeh predmetu – osmičkové roky

Po pozitívnej odozve zo strany členských múzeí ako aj odbornej a laickej verejnosti Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku rozhodlo o pokračovaní v kampani Múzeum v čase, čas v múzeu, ktorá bola po prvý raz prezentovaná v roku 2014. Zámerom kampane naďalej zostáva aktivizácia múzeí na Slovensku pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, ich spoločná propagácia a posilnenie vzájomnej spolupráce. Zväz múzeí […]

Poklady slovenských múzeí 2015

Cieľom tohto projektu, ktorý vyvrcholí v roku 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, je identifikácia a výber zbierkových predmetov európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch slovenských múzeí. Naším zámerom je slovenské zbierkové fondy predstaviť v kontexte európskeho geografického priestoru ako rovnocenné a dosiaľ opomínané pramene k vývoju ľudstva a […]

Príbeh predmetu. Rok 1914

Projekt bol súčasťou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu. Pilotný ročník kampane bol zameraný na realizáciu odborných činností múzeí súvisiacich s rokom 1914 a 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny. Tematická časť projektu trvala do 30.11.2014. Aktivity neboli obmedzené len na dokumentáciu vojnových udalostí, ale nabádali múzejníkov k mapovaniu všetkých […]

Múzeum v čase, čas v múzeu

Prioritnou úlohou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu je zlepšenie propagácie práce múzejníkov, komunikácie múzeí s verejnosťou, posilnenie odborných činností v múzeách a vzájomnej koordinácie aktivít členských múzeí ZMS. Cieľom kampane je podporiť a rozšíriť spektrum odborných foriem práce, metód a postupov pre zabezpečenie systematickej a komplexnej múzejnej dokumentácie spoločnosti […]

ARCHÍV