Zaťaženie múzeí daňami z nehnuteľnosti – DOTAZNÍK

Múzeá na Slovensku už niekoľko rokov bojujú s vysokým daňovým zaťažením. Jedným z najvyšších je daňové zaťaženie z nehnuteľností. Nie všetky múzeá túto daň platia, prípadne majú zaplatenie daní kompenzované iným spôsobom. Zväz múzeí na Slovensku na podnet niektorých múzeí, ktorých platba dane s nehnuteľností predstavuje značné finančné zaťaženie  sa chce touto situáciu podrobnejšie zaoberať. Podkladom pre následné riešenie otázky daňového zaťaženia múzeí bude tento dotazník, ktorým ZMS chce upozorniť na daňové zaťaženie  múzeí na Slovensku. Zároveň chce  poukázať na rôzne  (iné) možnosti riešenia tejto problematiky.

Vyplnením dotazníka  pomôžete  slovenskému múzejníctvu posunúť sa o ďalší krok vpred.

DOTAZNÍK NÁJDETE NA: https://forms.gle/QjC7X8f7vpDZBp5A7

 

ARCHÍV