Postup SNM pri zabezpečení múzejného katalogizačného systému pre múzea SR

SNM dňa 28. februára 2020 informovalo múzeá o ukončení zmluvy s dodávateľom informačného systému firmou EDICO SK, a.s.. Táto zmluva bola ukončená k 14.03.2020. SNM zabezpečilo prevádzku systému firmou EDICO SK ešte do konca roka 2020. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť kontinuitu pri prevádzke informačného systému.

Viac informácií nájdete v List múzeám SR

ARCHÍV