Zmena korešpondenčnej adresy ZMS

Milí kolegovia, nastala zmena korešpondenčnej adresy Zväzu múzeí na Slovensku. Svoju poštu, prosím, smerujte na:

Zväz múzeí na Slovensku
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice
 
Ďakujeme.

ARCHÍV