Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského technického múzea

STM - obrázok zo stránky

Slovenské technické múzeum (STM) by do konca tohto roka malo získať vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky, alebo generálneho riaditeľa STM. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie sa môžu prihlásiť do 2. novembra 2020.

Záujemcovia o pozíciu generálneho riaditeľa STM by mali vo svojich projektoch riadenia a rozvoja múzea dbať na to, aby si inštitúcia pod ich vedením udržala líderskú pozíciu domáceho aj zahraničného významu v oblasti technického múzejníctva. Zároveň by sa v projektoch mali zamerať na uchovávanie unikátnych priemyselných a technických zbierok. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 otvárajú budúcemu vedeniu STM možnosti inovatívnych krokov v prezentácii kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania verejnosti aj počas obmedzení. V spolupráci s ministerstvom kultúry sa vedenie STM taktiež zapojí do rozvoja politiky kultúrneho dedičstva v rámci pripravovanej stratégie rozvoja kultúry do roku 2030.

Všetky podrobnosti o výberovom konaní a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici MK SR o výberovom konaní. Oba dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR –

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyberove-konania-398.html.

Logo STM

ARCHÍV