Múzeum v čase, čas v múzeu

Prioritnou úlohou dlhodobej kampane ZMS s názvom Múzeum v čase, čas v múzeu je zlepšenie propagácie práce múzejníkov, komunikácie múzeí s verejnosťou, posilnenie odborných činností v múzeách a vzájomnej koordinácie aktivít členských múzeí ZMS. Cieľom kampane je podporiť a rozšíriť spektrum odborných foriem práce, metód a postupov pre zabezpečenie systematickej a komplexnej múzejnej dokumentácie spoločnosti 20. storočia na Slovensku v súlade so schválenou stratégiou rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018.

Kampaň prebieha v samostatných ročných projektoch. Vroku 2014 to bol projekt Príbeh predmetu, Rok 1914 zameraný na 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. V roku 2015 to bol projekt Poklady slovenských múzeí, ktorého cieľom bola propagácia najvýznamnejších zbierkových predmetov slovenských múzeí.

ARCHÍV