Publikácia Príbeh predmetu vol. 3. Rok 1945

Publikácia je pokračovaním úspešnej kampane Múzeum čase, čas v múzeu, ktorú v roku 2014 zahájil ZMS. Tento tretí zväzok slovensko-anglickej publikácie katalógového charakteru je venovaný prelomovému roku 1945, keď skončila 2. svetová vojna. Formou hesiel autori 23 slovenských múzeí prezentujú príbehy zbierkových predmetov, ktoré sa viažu na rok 1945. Či sú to už významné historické udalosti alebo všedné okamihy roku 1945. Zároveň čitateľovi predstavia predmet obrazovo. Prezentované predmety z členských múzeí ZMS odrážajú pomerne širokú škálu príbehov a nie sú výsostne viazané len na vojnové udalosti (šifrovací prístroj, puška, mína, prilba), ale i na prvé mesiace po oslobodení, keď sa začala s budovaním vojnou zničenej krajiny (bankovka, poštové známky). Písomné doklady z pozostalostí (listy z vojny, korešpondencia, album s fotografiami, osvedčenie, pozvánky) dopĺňajú predmety každodenného života (školská učebnica, lyžica či dámska kabelka). Zaujímavú skupinu tvoria technické pamiatky (lodný zvon). K špecifikám patrí tabuľka s označením mestskej ulice, poľovnícka trofej i časti uniformy. Zvolená forma prezentácie múzejných predmetov sprítomňuje príbehy dávno minulé, odkrýva časť dejinných udalostí a je unikátnym spôsobom predstavenia múzeí, výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti a dokladom ich významu pre spoločnosť. Je prezentáciou unikátnych a výnimočných zbierkových predmetov, ktoré múzea ochraňujú.

Slávnostná prezentácia publikácie sa bude konať na Festivale múzeí v roku 2022, v dňoch 5. – 6. 6. 2022 v Múzeu vo Svätom Antone.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modreObálka Príbeh predmetu III. SKM_C25822012516070 SKM_C25822012516060

ARCHÍV