Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka

Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel významný banskobystrický historik Milan Šoka.

Múzejný svet opustila ďalšia osobnosť MICHAL KOVÁČ – ADAMOV (1930-2023)

Opustila nás ikona slovenského múzejníctva Mgr. Edita Stránska

Dňa 27. júna 2022 nás vo veku 75 rokov opustila osobnosť slovenského múzejníctva, prvá tajomníčka ZMS, Mgr. Edita Stránska. Mgr. Edita Stránská bola dlhoročnou pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako vedúca kultúrno-výchovného oddelenia. Zodpovednosť a snaha získať širšie vedomosti a lepšie výsledky práce ju priviedli k postgraduálnemu štúdiu muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity […]

ARCHÍV