Vyšla publikácia Museologica literaria 2021

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Literárnej a hudobnej komisie na začiatku roka vydal novú literárno- a hudobnomuzeologickú publikáciu – zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici.  Publikácia obsahuje texty z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva a literárnej a hudobnej vedy, ktoré reflektujú aktuálne trendy výskumu, teoretické a […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 27. septembra 2022 online formou.

Zasadnutie Predstavenstva ZMS 2022.09.27

32. valné zhromaždenie ZMS (15.11.2022)

32. valné zhromaždenie ZMS (15.11.2022) Pozvánka na 32. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 32. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 32. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 31. VZ ZMS (PDF) (prezentácia)  Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách […]

Konferencia MESTO A MESTSKÉ ŠTVRTE

Západoslovenské múzeum v Trnave týmto oslovuje odborníkov, aby sa prihlásili so svojimi príspevkami na konferenciu Mesto a mestské štvrte, ktorá bude 14. októbra 2022 v koncertnej sále múzea. Informácie nájdete tu:  INFORMÁCIE O KONFERENCII

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 14. júla 2022 v Banskej Bystrici.

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 18. mája 2022 v Múzeu vo Svätom Antone

ARCHÍV