Múzeum v čase, čas v múzeu – Príbeh predmetu 4

Milé kolegyne a kolegovia, Zväz múzeí na Slovensku v rámci dlhodobej kampane Múzeum v čase, čas v múzeu pripravuje vydanie 4. časti úspešnej série Príbeh predmetu, ktorá bude venovaná 35. výročiu Nežnej revolúcie. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o participáciu na projekte. Do konca mája 2024 nám, prosím, prostredníctvom formulára: https://forms.gle/AYvcVjx5XkdwJE1N6 zašlite fotografiu a text Vami vybraného zbierkového predmetu, ktorý podľa […]

Vyjadrenie ZMS k novele zákona o múzeách

Zväz múzeí Slovenska je profesijná organizácia, ktorá združuje viac ako 70 múzeí. Takúto čiastočnú úpravu vybraných okruhov považuje Predsedníctvo Zväzu za neodôvodnené, oslabujúce dôležitosť, kvalitu a odbornosti v danom sektore. Návrhy odbornej obce neboli akceptované, neprešli vecnou, odbornou diskusiou. Návrh novely zákona o múzeách a galériách vnímame iba ako rýchlu cestu k personálnym zmenám, posilneniu pozície vládnej moci, ktorá […]

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 19.4.2024 v Trnave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 19.4.2024 v Trnave

34. Valné zhromaždenie ZMS (25.apríl 2024)

Pozvánka na VZ ZMS (pdf) Informácia o počte mandátov (pdf) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS (pdf) Správa o hospodárení ZMS (pdf) Správa Revíznej komisie ZMS (pdf) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS Správa o činnosti Únie múzeí v prírode ZMS Správa o činnosti […]

Noc múzeí a galérií 2024

Noc múzeí a galérií 2024

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13.marca 2024 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS dňa 13. marca 2024 v Bratislave

ARCHÍV