Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Zápisnica z porady riaditeľov členských múzeí ZMS, 7.12.2023 v Banskej Bystrici

Porada riaditeľov členských múzeí ZMS 13. decembra 2022 v Liptovskom Mikuláši

Program prezentácia činnosti Predstavenstva ZMS a komisií stručný prehľad činnosti (komplet viď 32. valné zhromaždenie) rozpočet ZMS v roku 2022 prehľad čerpania rozpočtu v roku 2022 otázka financovania komisií ZMS Maľovaná mapa ZMS prezentácia novej maľovanej mapy Prezentácia SMARTGUIDE tvorba spoločného sprievodcu pre múzea ZMS – výhody/ nevýhody Nový zákon o múzeách + Vyhláška čo […]

Zápis zo stretnutia riaditeľov 19.11.2019 v Bratislave

Dňa 19.11.2019 sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy uskutočnilo stretnutie riaditeľov členských múzeí a zástupcov zriaďovateľov s pozvanými hosťami. Zápis zo stretnutie riaditeľov

Pozvánka na stretnutie riaditeľov 19.11.2019 v Múzeu mesta Bratislavy

Pozývame Vás na Stretnutie riaditeľov členských múzeí ZMS. Oficiálne pozvanie

Zápis z pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí (12. 12. 2017)

Pracovné stretnutie riaditeľov členských múzeí sa uskutočnilo 12. decembra 2017 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zápis (PDF) Príloha zápisu (PDF)

Zápis z pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí (7. 12. 2016)

Zápis z pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí ZMS, ktoré sa uskutočnilo 7. 12. 2016 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy  – tu.

ARCHÍV