Súťaž Múzeum roka 2019 – termín podávania prihlášok

Pripomíname, že termín podávania prihlášok do súťaže Múzeum roka 2019 je 28. 2. 2020.

Všetky potrebné informácie, vrátane náležitostí prihlášok a predpísaných formulárov, sú k dispozícii na stránke Ministerstva kultúry SR.

List MK SR (PDF)

ARCHÍV