Výberové konanie na riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku

ŽSR - riaditeľ LM v RM
Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku
Potrebné dokumenty zasielajte na: alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk do 23.10.2020
Viac informácií o podmienkach na:
Žiadosť môžete podať aj na:

ARCHÍV