Konferencia Museologica literaria 2023 / 15. – 16. 11. 2023

Zväz múzeí na Slovensku – Literárna a hudobná komisia a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník konferencie Museologica literaria 2023, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici 15. a 16. novembra 2023 na pôde Štátnej vedeckej knižnice. 

Program konferencie je rozložený na dva dni, zahŕňa príspevky z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva, dôležitou súčasťou konferencie je i odborná diskusia k reflektovaným témam.

V rámci aktuálneho ročníka je osobitný priestor venovaný výročiam troch významných osobností, ktoré sa stali podnetom na zostavenie dvoch tematických blokov: v roku 2023 si pripomíname 180. výročie narodenia hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu; v októbri 2024 si pripomenieme 150. výročie narodenia prozaika a dramatika Jozefa Gregora Tajovského a v januári 2025 140. výročie narodenia spisovateľky Hany Gregorovej, jeho manželky.

 

Program konferencie (PDF)

Zborník abstraktov ku konferencii (PDF)

 

ARCHÍV