Vyšiel zborník Museologica literaria 2019

Zväz múzeí na Slovensku vydal zborník z konferencie Museologica literaria 2019, ktoré sa uskutočnila v minulom roku v Banskej Bystrici. Tlačený zborník je výsledkom realizácie projektu, ktorého hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia.

Zostavovateľkou zborníka je Soňa Sváčová, predsedníčka Literárnej a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku.

Prezentačné video zborníka so všetkými dôležitými údajmi o zborníku:

zdroj: pôvodné video je k dispozícii TU.

ARCHÍV