Festival múzeí na Slovensku 2021 – vyhodnotenie

Na pôde Považského múzea sa po prvýkrát konal Festival múzeí. Poslaním tradičného podujatia  Zväzu múzeí na Slovensku je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok. Program festivalu bol rozdelený do dvoch dní. Nedeľa 27. júna bola venovaná prezentácii pre verejnosť. Popoludní sa v areáli Budatínskeho hradu predstavilo 21 múzeí z celého Slovenska. Mnohí prišli v kostýmoch a ľudí lákali na zaujímavé publikácie a propagačné materiály. Návštevníci získali skvelé tipy na letnú dovolenku a inšpiráciu na výlety za kultúrou. Pracovníci Považského múzea pripravili aj hry pre malých i veľkých návštevníkov, ktorí si tak spríjemnili čas v parku. Atmosféru múzejného mestečka doplnila hudba žilinskej kapely Blue Time.

Prezentácia múzeí na nádvorí Budatínskeho zámku, 27.06.2021

Program pre predstaviteľov múzeí pokračoval prehliadkou Budatínskeho hradu s riaditeľom Považského múzea Mgr. Michalom Jureckým.

Večerná prehliadka Budatínskeho zámku, 27.06.2021

Záver dňa patril spoločnému posedeniu na terase hradu, ktoré spestrilo vystúpenie skupiny Doris Day Band.

Večerné posedenie na terase Budatínskeho zámku, 27.06.2021

Druhá časť festivalu sa uskutočnila v pondelok 28. júna v Sobášnom paláci v Bytči, kde sa stretli predstavitelia viac ako 50 múzeí.

Prehliadka sobášneho paláca, 28.06.2021

Súčasťou programu boli odborné prednášky zamestnancov Považského múzea na tému Za dverami múzea – čo, sme robili, keď sme nerobili, ktoré sa dotýkali činnosti múzea počas pandémie, organizácie práce na jednotlivých oddeleniach a prezentačných aktivít. Múzeá si vymenili skúsenosti z týchto oblastí, diskutovali o najväčších problémoch, ale i pozitívnych stránkach a riešeniach do budúcnosti.

Kolokvium: Čo sme robili, keď sme nerobili

Zároveň v paláci prebiehalo stretnutie riaditeľov jednotlivých múzeí s účasťou predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.

Stretnutie riaditeľov členských múzeí, 28.06.2021

Stretnutie bolo venované najmä činnosti Zväzu múzeí od posledného valného zhromaždenia. Taktiež sme vyhodnotili dva dotazníky, jeden sledoval, ako múzeá prežili rok 2020 s ohľadom na pandemickú situáciu a druhý sa týkal dane z nehnuteľnosti, ktorú riešime aj s ministerstvom financií. V poslednej časti sme sa spojili online s riaditeľom Fondu na podporu umenia, čo bolo pre múzeá veľmi prínosné, pretože sme sa rozprávali o konkrétnych programoch a chybách, ktorým sa pri podávaní žiadostí vyvarovať. Na záver sa nám predstavili z Ústavu technológií a inovácií s ponuku spolupráce pre múzeá,“ vysvetlila predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku Mgr. Františka Marcinová, PhD., ktorá celé podujatie hodnotila veľmi pozitívne. „Bolo to veľmi dobre zorganizované a ďakujem Považskému múzeu, že sa o nás tak skvele postarali. Všetci sme sa tešili, že sa môžeme stretnúť osobne po tak dlhej dobe a myslím, že sme sa cítili lepšie ako doma,“ uviedla. „Sme nesmierne radi, že Festival múzeí sa uskutočnil práve na pôde nášho múzea, nakoľko sami cítime potrebu stretávať sa a rozprávať sa o všetkých výzvach a nečakaných situáciách, ktoré nám dnešná doba prináša. Vidím, že to je jediná cesta na to, aby sme sa dozvedeli niečo nové, dokázali spolu komunikovať a toto podujatie je skvelá príležitosť. Slová vďaky od kolegov z múzeí pre mňa znamenajú veľa a preto aj ja chcem poďakovať všetkým zamestnancom Považského múzea, ktorí sa na organizácii podujatia podieľali,“ doplnil riaditeľ Považského múzea Mgr. Michal Jurecký.

Riaditelia členských múzeí a zástupcovia P ZMS

(Tlačovú správu vyhotovila PhDr. Magdaléna Lacková, marketingová pracovníčka, hovorkyňa Považského múzea v Žiline)

Viac fotografií z podujatia nájdete na stránke Považského múzea

ARCHÍV