Festival múzeí Slovenska 2019

Dňa 10. júna 2019 sa v Trebišove uskutoční v poradí už šestnásty Festival múzeí Slovenska, ktorý pripravuje Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína. V priebehu festivalu bude prezentácia múzeí a odborný program, ktoré súčasťou je seminár. Tohtoročnou témou seminára sú Múzeá a posilňovanie regionálnej kultúrnej identity. V rámci festivalu si môžete pozrieť stále výstavy a expozície Múzeá a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie, zrúcaninu hradu Parič atď. (viac informácií viď Festival múzeí 2019).

Vaše prihlášky zasielajte do 24. mája 2019 e-mailom na festivalmuzei@gmail.com. Tešia sa na  Vás pracovníci Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove a všetci kolegovia z múzeí.

Typ na ubytovanie:

Typ na ubytovanie

 

 

ARCHÍV