Festival múzeí Slovenska – program

Festival múzeí Slovenska 2018 –  program (PDF)
Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy – program (PDF)

Upozorňujeme účastníkov, že festival sa koná v centre mesta, ktoré je pešou zónou. Vjazd bude umožnený iba múzeám, ktoré sa budú prezentovať formou stánkov a iba pod podmienkou, že v návratke včas poskytli potrebné údaje o vozidle. Po vyložení prezentačných materiálov je potrebné zaparkovať mimo pešej zóny (Múzeum mesta Bratislavy parkovacie miesta nezabezpečuje).

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu nádvoria Starej radnice a priestorov Múzea mesta Bratislavy bude na podujatie umožnený vstup iba zaregistrovaným účastníkom. Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Váš organizačný tím – Múzeum mesta Bratislavy a Zväz múzeí na Slovensku

ARCHÍV