Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy

Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum mesta Bratislavy usporadúvajú v rámci Festivalu múzeí Slovenska 2018 odborný seminár, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy – vo Faustovej sieni.

Program seminára (PDF)

Vstup na seminár bude umožnený iba zaregistrovaným účastníkom Festivalu múzeí Slovenska 2018.

ARCHÍV