Konferencia Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM v spolupráci so SNM-Historickým múzeom, Slovenským komitétom ICOM, Radou galérií Slovenska a Radou galerií České republiky usporadúvajú vedeckú konferenciu k 100. výročiu vzniku Československej republiky.

Konferencia pod názvom Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné sa uskutoční 13. – 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu.

Prihlásiť sa možno zaslaním skenu podpísanej prihlášky na konferenciu do 31. 8. 2018 (I. cirkulár) alebo do 12. 10. 2018 (II. cirkulár) a následnou úhradou registračného poplatku nasledovne:
I. cirkulár: 20 € / osoba (do 31. 8. 2018)
II. cirkulár: 25 € / osoba (do 12. 10. 2018)
8 € / osoba – pre študentov prezenčného štúdia univerzít a vysokých škôl (výška registračného poplatky pre študentov je rovnaká pre oba cirkuláre).

Dôležité termíny pre aktívnych účastníkov:
Záujemcovia o aktívne vystúpenie môžu svoj prihlásiť referát do 13. 7. 2018.
Organizátori si vyhradzujú právo príspevok odmietnuť.
Rukopisy textov na publikovanie je potrebné odovzdať do 31. 8. 2018.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii  v cirkulári nižšie.

Konferencia – I. cirkulár (PDF)
Prihláška na konferenciu (DOC)

Konferenciu z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia.png

 

 

 

 

Konferencia sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultury České republiky.

bar.ces.neg

ARCHÍV