Dopady COVID-19 na činnosť múzeí na Slovensku v roku 2020 – dotazník

Dotazník COVID - 2021

V roku 2020 do života všetkých ľudí vstúpil vírus COVID-19 (korona). V súvislosti s opatreniami boli múzea pre verejnosť uzatvorené, čo malo v mnohých prípadoch veľký dopad na fungovanie múzeí. Vírus zasiahol všetky činnosti múzeí. Múzejníci sa nevyhli ani samotnému ochoreniu. Všetky opatrenia, či dopady ochorenia silne ovplyvnili činnosti múzeí na Slovensku.

Predložený dotazník má byť podkladom pre konanie ZMS ohľadom kompenzácií dopadov opatrení na múzeá a zároveň podkladom pre tvorbu alebo návrh činnosti a rozvoja múzeí po ukončení koronakrízy.

Dotazník nájdete na: Dopady COVID-19 na múzeá v roku 2020

Pre ľahšie vyplnenie dotazníka (pre predprípravu na vyplnenie google formulára) môžete použiť verziu dotazníka v programe Word: Koronakríza v múzeách na Slovensku – upravený dotazník

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať 😉 !

ARCHÍV