Zväz múzeí na Slovensku vydal vedecký recenzovaný zborník Stretnutie prírodovedcov – zborník referátov z konferencie

Publikácia Stretnutie prirodovedcov 2020
Zväz múzeí na Slovensku v závere roka 2020 vydal zborník z konferencie Stretnutie prírodovedcov 2020, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. – 10. septembra 2020 v Ždiari v Belianskych Tatrách. Na konferencii sa zúčastnili odborníci – pracovníci múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy zo Slovenskej a Českej republiky.

V zborníku je publikovaných celkom 18 vedeckých štúdií a odborných článkov, ktoré sú rozdelené do štyroch blokov: Výsledky výskumnej činnosti (9 textov), Zbierkotvorná činnosť múzeí (2 texty), Výstavná činnosť múzeí (2 texty) a Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (5 textov).

V roku 2020 sa uskutočnil už 15. ročník podujatia Stretnutie prírodovedcov, ktorého prínosom je najmä možnosť rozvoja spolupráce medzi múzeami, vedeckými inštitúciami doma aj v zahraničí. Zborník nadväzuje na predchádzajúce ročníky vydávaného zborníka. Vydaný zborník významne prispieva k výmene informácií, využiteľných v následnej odbornej činnosti jednotlivých pracovníkov múzeí i organizácií zameraných na prírodné vedy.

Zborník bude bezplatne distribuovaný do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku a autorom publikovaných príspevkov. Vyšiel v náklade 200 ks, z ktorého polovica je určená na predaj.

 

Obsah zborníka (PDF)
Tlačová správa (PDF)

 

Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo2

 

ARCHÍV