Pracovná ponuka – Vojenské historické múzeum v Piešťanoch – pozícia samostatný odborný referent – kustód

Kolegovia z Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia v Piešťanoch hľadajú do svojich radov nového kolegu.

OZNÁMENIE
o voľnom tabuľkovom mieste zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce: Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Piešťany, Orviská cesta
Názov funkcie: Samostatný odborný referent – kustód
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore história alebo
príbuznom odbore
Termín nástupu: 1. februára 2021, resp. dohodou

Viac informácií nájdete v priloženom oznámení: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -VHM Piešťany

vojenské historické múzeum

ARCHÍV