Cena ministra kultúry SR – informácia

Od 1. decembra 2020 nadobudol platnosť nový Štatút Ceny ministra kultúry SR (číslo: MK-5232/2020-110/1585). Ministerstvo kultúry udeľovalo rôzne ceny a tituly podľa jednotlivých oblastí jeho pôsobnosti. Z dôvodu zvýšenia ich vážnosti sa ministerstvo rozhodlo zorganizovať ich udeľovanie s platnosťou od roku 2021, jestvujúce ocenenia – Cena ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia súťaž Múzeum roka/Galéria roka, Cena Andreja Kmeťa, súťaž Knižnica roka a súťaž Kultúrno-osvetových zariadení roka – sa spájajú do jednej Ceny ministra kultúry SR. Túto cenu bude udeľovať minister jednotlivcom alebo kolektívom a inštitúciám v troch kategóriách.

Podrobné informácie budú v najbližšom čase uverejnené na webovom sídle ministerstva kultúry, kde bude publikovaný štatút ceny s pravidlami nominačného procesu podľa jednotlivých kategórií a aj nominačný list.

Znenie celého listu MK SR

ARCHÍV