Správa z online plenárneho stretnutia EGMUS cez Zoom (24. -25. 11. 2020)

V dňoch 24. a 25. 11. 2020 sa uskutočnilo online medzinárodné stretnutie EGMUS (European Group on Museum Statistics). Prevažnú väčšinu účastníkov tvorili pracovníci venujúci sa štatistikám o múzeách vo vlastnej krajine (pracovníci štatistických úradov, zamestnanci ministerstiev kultúry, zamestnanci múzeí) a tiež zástupkyňa EUROSTAT- u (Statistical office of the European Union), ktorá je zodpovedná za štatistiky v oblasti kultúry.

Celé stretnutie sa venovalo téme pandémie COVID- 19 a jej dopadu na múzeá v Európe.

Prvý deň po úvodnom krátkom predstavení účastníkov a tiež programu stretnutia nasledovali správy z jednotlivých vybraných krajín (Chorvátsko, Francúzsko, Lotyšsko, Holandsko). V správach boli porovnávané najčastejšie štatistické údaje z tohto a minulého roka.

Prezentované štatistiky sa venovali najmä návštevnosti múzeí, spôsobu práce zamestnancov a ekonomickému dopadu pandémie na múzeá. Pochopiteľne sa opakovali výrazy ako
„výrazný pokles návštevnosti“, s čím súvisel aj „výrazný pokles tržieb zo vstupného a sprievodných akcií“, či „nárast práce formou „homeoffice“ pre zamestnancov múzeí“, ale tiež „rozšírenie/zlepšenie online ponúk jednotlivých múzeí pre návštevníkov“. Z dostupných informácií vyplýva, že prevažná väčšina krajín má zatiaľ do určitej miery pre kultúru/múzeá pripravenú štátnu podporu, ktorá z časti pokryje výpadok spôsobený núteným zatvorením múzeí, či znížením návštevnosti zahraničnými návštevníkmi.

V ďalšej časti stretnutia boli prezentované výsledky prieskumov, ktoré robili NEMO (Network of European Museum Organization) a ICOM (International Council of Museums) ohľadom dopadu pandémie na múzeá. Správy z oboch je možné vidieť na domovských stránkach organizácií.

V diskusii sa spomínali rôzne prístupy jednotlivých krajín k pandémii a ako sa to prejavilo.

Druhý deň stretnutia pokračoval správami z ďalších vybraných krajín (Fínsko, Srbsko a krátku správu podalo aj Taliansko).

Nasledovala prezentácia ohľadom výsledkov prieskumu EUROSTAT – ktorý bol opäť venovaný dopadu pandémie na múzeá, robil sa v júni až septembri 2020 a tiež bola spomenutá pripravovaná správa NACE (Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve), konkrétne časť venovaná múzeám, ktorá by mala byť prezentovaná v roku 2022.

Poslednou časťou stretnutia bola prezentácia menšieho prieskumu robeného EGMUS-om, ktorý bol zaslaný členským krajinám k tomuto stretnutiu najmä ohľadom definície múzea, ktorú rieši aj ICOM. Následne sa rozoberal spôsob tvorby dotazníka, jednotlivé otázky, spôsob ich formulácie a tiež ako „donútiť“ krajiny odpovedať.

Prebehla tiež krátka prezentácia webovej stránky EGMUS pre nových členov (účastníkov stretnutia), aby sa v nej vedeli lepšie orientovať.

Webová stránka EGMUS : https://www.egmus.eu/

Na online stretnutí sa zúčastnili zástupcovia z krajín: Srbsko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Švajčiarsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Luxembursko, Slovensko

V Bratislave, 09. 12. 2020

Spracovala (za Slovensko sa na stretnutí tiež zúčastnila): Katarína Kaža (Muzeologický Kabinet, Slovenské národné múzeum)

_______________________________________

Hostiteľ a technická podpora: Srbsko

Moderátori:

Biljana JOKIĆ
Vedecká pracovníčka a koordinátorka projektu e-Kultúra – štatistika kultúry v Srbsku, Inštitút pre výskum a rozvoj kultúry v Belehrade
Srbsko, Belehrad

Vuk VUKIĆEVIĆ
Riaditeľ, Inštitút pre výskum a rozvoj kultúry v Belehrade
Srbsko, Belehrad

Robert OOSTERHUIS
Koordinátor výskumu pre kultúru a médiá, Ministerstvo školstva, kultúry a vedy
Holandsko, Haag

Ďalší účastníci okrem iných:

Monika HAGEDORN-SAUPE
Inštitút pre múzejný výskum, Štátne múzeá v Berlíne, Nadácia pre Pruské kultúrne bohatstvo
Nemecko, Berlín

Nico HEERSCHAP
Štatistiky Holandska (CBS),
Holandsko, Haag

Marta BECK-DOMZALSKA
Štatistický úrad Európskej únie, EUROSTAT , zodpovedná za štatistiku v oblasti kultúry a športu
Luxembursko, Luxemburg

Trilce NAVARETTE
výskumná pracovníčka so zameraním na historické a ekonomické aspekty digitálneho dedičstva
Holandsko, Haag

Tea RIHTAR JURIĆ
dokumentaristka v Múzejnom dokumentačnom stredisku v Záhrebe
Chorvátsko, Záhreb

Kaire RAASIK
Popredná metodička štatistiky na oddelení metodiky a analýzy, Štatistika Estónska
Estónsko, Tartu

Anu NIEMELÄ
Vývoj služieb, Museovirasto / Úrad fínskeho kultúrneho dedičstva
Fínsko, Helsinki

Risto HAKOMÄKI
Špecialista na rozvoj múzeí, Museovirasto / Úrad fínskeho kultúrneho dedičstva
Fínsko, Helsinki

Marco MARCHETTI
Zástupca vedúceho oddelenia verejnej politiky, Generálne riaditeľstvo pre dedičstvo, Ministerstvo kultúry a komunikácie, Katedra verejnej politiky
Francúzsko, Paríž

Kathrin GROTZ
Námestník riaditeľa, Inštitút pre múzejný výskum, Štátne múzeá v Berlíne – pruské kultúrne dedičstvo
Nemecko, Berlín

Ágnes MÁCSAI
Maďarské národné múzeum
Maďarsko, Budapešť

Paola MORELLI
Národný inštitút štatistiky
Taliansko, Rím

Jana SAKARE
Referentka, Ministerstvo kultúry, Divízia múzeí a vizuálneho umenia
Lotyšsko,Riga

Katarzyna SKOMORUCHA-FIGIEL
Národný inštitút pre múzeá a verejné zbierky
Poľsko,Varšava

Alicia VALIENTE
Vedúca oddelenia pre štatistickú analýzu, Odbor štatistiky a štúdií, Ministerstvo kultúry a športu
Španielsko, Madrid

ARCHÍV