Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť stred

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť stred, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí k materiálu, ktorý je výstupom vyššie uvedeného projektu.

Stretnutie sa uskutoční v Banskej Bystrici 11. 1. 2018 v kinosále Múzea Slovenského národného povstania (Kapitulská 23) so začiatkom o 9,00 hod.

Pozvánka (PDF)
Návratka (doc)

Hlavným partnerom projektu Štandardy odborných múzejných činností – 2. etapa je Fond na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia.png

ARCHÍV