Konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti

Zväz múzeí na Slovensku participuje na príprave štvrtého ročníka konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV., ktorú organizuje Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencie sa uskutoční v Bratislave v dňoch 24. – 25. apríla 2018. Prihlášky na aktívnu účasť spolu s anotáciami referátov možno posielať do 18. marca 2018. Konferenčný poplatok je 10 €.

Pozvánka (PDF)

 

ARCHÍV