27. Valné zhromaždenie ZMS (29.03.2017)

Pozvánka na 27. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 27. VZ ZMS (PDF) Informácia o počte mandátov na 27. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 26. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF) […]

26. Valné zhromaždenie ZMS (20. 04. 2016)

ZÁPISNICA z 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF) UZNESENIE z riadneho 26. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, konaného dňa 20. apríla 2016 (PDF) Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF) Pozvánka na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF) Delegačný lístok na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF) Informácia o počte mandátov na 26. Valné zhromaždenie […]

25. Valné zhromaždenie ZMS (24.-25.3.2015)

ZÁPISNICA z 25. Valného zhromaždenia ZMS (PDF) UZNESENIE z riadneho 25. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, konaného dňa 25. marca 2015 ( PDF ) Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 25. VZ ZMS ( PDF ) Pozvánka na 25. Valné zhromaždenie ZMS (PDF) Delegačný lístok na 25. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na […]

24. Valné zhromaždenie ZMS (09.04.2014)

ZÁPISNICA z 24. Valného zhromaždenia ZMS MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v Českom jazyku MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v Slovenskom jazyku Zoznam ocenených na 24. Valnom zhromaždení ZMS Informácia o počte mandátov na 24. VZ ZMS Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášania schopnosti 24. VZ ZMS Správa o činnosti Predstavenstva ZMS Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS […]

23. Valné zhromaždenie ZMS (16.-17.04.2013)

ZOZNAM OCENENÝCH NA 23. VALNOM ZHROMAŽDENÍ ZMS (PDF) INFORMÁCIA O POČTE MANDÁTOV NA 23. VALNOM ZHORMAŽDENÍ ZMS (PDF) SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE O UZNÁŠANIASCHOPNOSTI 23. VZ ZMS (PDF) SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSTAVENSTVA ZMS OD 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZMS (PDF) SPRÁVA O ČINNOSTI ETNOLOGICKEJ SEKCIE ZMS ZA OBDOBIE OD 21. VZ ZMS (27. 10. 2011) A 22. […]

22. Valné zhromaždenie ZMS (18.04.2012)

Zápisnica z 22. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 18.4.2012 v Banskej Bystrici (PDF) Príloha č. 1: Správa o činnosti ZMS za obdobie od 21. VZ ZMS (PDF) Príloha č. 2: Správa o hospodárení ZMS za rok 2011 (PDF) Príloha č. 3: Správa Revíznej komisie ZMS (PDF) Príloha č. 4: Plán činnosti […]

21. Valné zhromaždenie ZMS (27. 10. 2011)

Zápisnica z 21. valného zhromaždenia ZMS, ktoré sa konalo 27.10.2011 v Banskej Bystrici ( DOC ) Príloha č. 1: Zoznam ocenených na 21. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 2: Správa o činnosti Predstavenstva od 20. do 21. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 3: Zhodnotenie činnosti Predstavenstva ZMS od 18. do 21. […]

20. Valné zhromaždenie ZMS (6. – 7. 10. 2010)

Zápis z 20. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 6. – 7.10.2010 v Bratislave ( PDF ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 20. VZ ZMS ( PDF ) Príloha č. 2 – Správa P ZMS o činnosti v období 19. – 20. VZ ZMS ( PDF ) Príloha č. 3 – Správa o hospodárení ( […]

19. Valné zhromaždenie ZMS (24.11.2009)

Zápis z 19. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 24.11.2009 v Banskej Bystrici ( DOC ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 19. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 2 – Správa P ZMS o činnosti v období 18. – 19. VZ ZMS ( DOC ) Príloha č. 3 – Správa o hospodárení a správa […]

18. Valné zhromaždenie ZMS (16.10.2008)

Zápis z Valného zhromaždenia ZMS konaného 16.10.2008 ( PDF ) Príloha č. 1 – Zoznam ocenených na 18. Valnom zhromaždení ZMS ( PDF ) Príloha č. 2 – Správa Predstavenstva ZMS o činnosti ZMS od 17. VZ ( PDF ) Príloha č. 4 – Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie od 17. VZ do 18.VZ […]

ARCHÍV