Konferencia Baníctvo v našich múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku v spolupráci s Mestom Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum venovaný problematike baníctva a jeho dokumentácie v slovenských múzeách.

Konferencia s názvom Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia sa uskutoční v Rožňave 19. – 20. 9. 2017.

Na konferenciu Vás v mene organizátorov srdečne pozývame!

Tlačová správa (PDF)
Program (PDF)

ARCHÍV