Konferencia ICOM v Brne

Český komitét ICOM v spolupráci s českými, slovenskými a rakúskymi partnermi pripravuje konferenciu Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století / Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums, ktorá sa uskutoční v Moravskej galérii v Brne v dňoch 22. – 25. 11. 2017.

Slovenské múzejníctvo budú svojimi príspevkami zastupovať Elena Kurincová z Múzea mesta Bratislavy, Michal Čudrnák zo Slovenskej národnej galérie a Zuzana Šidlíková z Slovenského múzea dizajnu.

Účasť na konferencii je podmienená včasnou registráciou (formulár TU) a uhradením účastníckeho poplatku – viac informácií nájdete na webe konferencie.

Predbežný program
Web konferencie

ARCHÍV