Konferencia DIGI 2017

15. – 16. 11. 2017 sa v Prahe uskutoční konferencia DIGI 2017, určená pre priaznivcov 3D technológií. Jej predmetom bude prezentácia metód dokumentácie zbierok
s využitím digitálnych technológií.

Viac informácií nájdete tu.

ARCHÍV